W naszej przychodni korzystamy z wysokiej jakości cyfrowych aparatów rentgenowskich:

– do wykonywania zdjęć pantomograficznych – Kodak 9000C

– do wykonywania zdjęć wewnatrzustnych – Kodak 2200 oraz Minray Soredex

pacjent otrzymuje wynik badania na płycie CD i ewentualnie wydruk na papierze fotograficznym

kodak9000     948_nq4axppufe