Kriochirurgia

Kriochirurgia jest zabiegiem polegającym na miejscowym, kontrolowanym zniszczeniu patologicznej tkanki poprzez jej zamrażanie. Jest to metoda bezpieczna, bezkrwawa i może być stosowana
u pacjentów niezależnie od wieku.