MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA wg CYRIAX`A

jest to metoda usprawniania, która daje duże możliwości diagnostyczno-terapeutyczne stawów i otaczajacych go struktur ( tj. torebek stawowych, mięśni, więzadeł). Metodę tę stworzył i rozpropagował brytyjski ortopeda dr James Cyriax. Szczegółowa diagnoza pozwala na precyzyjne leczenie, które daje maksimum skuteczności przy minimum terapii. Jest to bardzo istotny element leczenia, gdyż stosowanie terapii bez wcześniejszego postawienia diagnozy jest niebezpiecznym dla zdrowia BŁĘDEM!

Diagnozowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne, a dokładną lokalizację podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację.

W terapii wykorzystywane są takie środki terapeutyczne jak:

  • głęboki masaż poprzeczny

  • manipulacje / mobilizacje

  • naciąganie torebki stawowej

  • trakcja

Zasady medycyny ortopedycznej mają zastosowanie nie tylko w stawach obwodowych ale również przy podrażnieniu kręgosłupa we wszystkich zmianach i intensywności. Tak więc możemy różnicować i zastosować leczenie dla takich patologii jak:

  • zapalenie ścięgien i kaletek

  • naderwanie więzadeł i ścięgien

  • uszkodzenia mięśni

  • wolne ciałka stawowe

  • dyskopatia

  • niestabilność stawów