Nowotwory skóry

Znamiona, niepokojące zmiany, wyrośla i ubytki skórne to zmiany które należy zdiagnozować dermatologicznie. Należy pamiętać, że wczesne wykrycie i usunięcie zmiany nowotworowej ratuje życie. Diagnozujemy, leczymy oraz usuwamy znamiona skórne, które następnie poddajemy ocenie histopatologicznej