CD34+ to hematopoetyczne komórki macierzyste dające początek wielu typom komórek krwi. Są one jednymi z lepiej scharakteryzowanych komórek macierzystych w organizmie człowieka.

Czynniki wzrostu (Concentrated Growth Factors) są białkami, które regulują złożone procesy gojenia się ran i zwiększają możliwości regeneracji bez skutków ubocznych!

Obydwa produkty pozyskiwane są z krwi pacjenta dzięki nowatorskiemu procesowi przetwarzania opatentowanego przez włoską firmę Silfradent. Badania naukowe nad Concentrated Growth Factors, CD 34+ zostały licznie przeprowadzone, opracowane i opublikowane dla wielu dziedzin medycyny takich jak:

biologia, biochemia, ortopedia, chirurgia twarzowo-szczękowa, stomatologia, chirurgia ogólna, ginekologia, medycyny sportowa, medycyna estetyczna i sposoby kuracji kosmetycznych, terapie przeciwbólowe, regeneracja włosów oraz dla wielu innych.

w stomatologii:

Concentrated Growth Factors i komórki macierzyste CD34+ pozwalają na:

  • szybsze i lepsze rezultaty gojenia
  • szybszą odbudowę kości
  • lepszą integrację implantu z kością
  • brak zespołu suchego zębodołu
  • uzyskanie „StickyBone” po wymieszaniu z substytutem kości
  • otrzymanie „el Poncho” – autogennej membrany regeneracyjnej przy implantacji

SYSTEM CGF to SEPARATOR KOMÓRKOWY MEDIFUGE i ZETAW CGF K1 (CHRONIONE PATENTEM)

JEDYNY OBECNIE DOSTĘPNY NA RYNKU SYSTEM KLASYFIKOWANY W GRUPIE WYROBÓW MEDYCZNYCH KLASY II

Szklana, sterylna probówka Silfadentu posiada certyfikat wyrobu medycznego klasy IIa.

Jest zaakceptowana do stosowania w szeroko rozumianej preparatyce krwi i uzyskiwania materiałów przeznaczonych do wszczepiania pacjentom.